| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tình hình kinh tế-ngoại thương Niger năm 2021
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
30/12/2021
02
Tình hình kinh tế-ngoại thương Niger năm 2021
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
30/12/2021
03
Tài liệu cơ bản Cộng hòa Niger cập nhật tháng 8/2013
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
09/08/2013
04
Đôi nét về thương mại hai nước Niger và Việt Nam
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
04/01/2013
05
Quan hệ thương mại Niger - Việt Nam năm 2011
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
27/12/2011
06
Tài liệu cơ bản CH Niger
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
05/04/2011
07
Giới thiệu nền kinh tế Ni-giê và quan hệ với Việt Nam
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
22/02/2011
08
Giới thiệu thị trường Niger
Vụ Châu Phi - Tây Nam Á
20/04/2010