| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Giới thiệu thị trường Peru
Vụ Châu Mỹ
17/09/2012
02
Hồ sơ thị trường Pê ru 2010
Cục Xúc tiến Thương mại
23/11/2011
03
Giá cước containers từ Việt Nam đi Pê ru
Thương Vụ Việt Nam tại Chile
17/03/2009
04
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Peru
MOT
28/04/2008