| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Tóm tắt thông tin thị trường Bangladesh
Vụ Thị trường Châu Phi Tây Nam Á
05/03/2015
02
Tài liệu cơ bản Bangladesh cập nhật tháng 4/2014
Vụ thị trường Châu Phi Tây Nam Á
10/04/2014
03
Tổng quan về phân bổ ngân sách của Chính phủ Bangladesh dành cho Nông nghiệp và những thay đổi về thuế năm tài chính 2013-14 (Phần 1)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
03/09/2013
04
Tổng quan về phân bổ ngân sách của Chính phủ Bangladesh dành cho Nông nghiệp và những thay đổi về thuế năm tài chính 2013-14 (Phần 2)
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
03/09/2013
05
Tài liệu cơ bản nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh cập nhật tháng 8/2013
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
16/08/2013
06
Tài liệu cơ bản giới thiệu nước cộng hòa nhân dân Băng-la-đét 2013
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
18/03/2013
07
Tài liệu cơ bản Bangladesh
Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á
03/11/2012
08
Kinh tế Bangladesh năm 2011 – 2012
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
06/07/2012