| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Bungari tìm nhà sản xuất, cung cấp một số mặt hàng nông sản (dưa chuột, gạo, hạt tiêu đen)

Hiện nay có doanh nghiệp Bungari cần tìm đối tác sản xuất, cung cấp một số mặt hàng lĩnh vực nông sản, bao gồm gạo, hạt tiêu đen, dưa chuột ngâm.

Doanh nghiệp nhập khẩu tại Bungari cần tìm đối tác cung cấp một số mặt hàng, cụ thể như sau:

1) Dưa chuột ngâm trong các bình/chai thủy ting đóng sẵn dung tích 720ml, loại có kích thước từ 6-9 cm dài.

2) Hạt tiêu đen

3) Gạo trắng (tẻ) hoặc lúa thơm (Jasmine) có tỷ lệ 5 hoặc 30% hạt vỡ.

Về các tiêu chuẩn khác cũng như số lượng nhập sẽ được trao đổi cụ thể sau tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng.

Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Bungari theo email: bg@moit.gov.vn

Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria

Nội dung liên quan