| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Giầy dép Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi GSP từ ngày 1 tháng 1 năm 2014

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu tại Quyết định 1213/2012 ngày 17 tháng 12 năm 2012 về các Mục trưởng thành trong GSP mới, sản phẩm thuộc Mục 12a (giày dép) và Mục 12b (mũ, ô dù) của Việt Nam đã chính thức ra khỏi danh sách “trưởng thành”.

Quyết định này là văn bản pháp lý bổ sung Quyết định số 978/2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

1465_43_giaydepvn_vu-CAu.pdf

Vụ Thị trường châu Âu

Nội dung liên quan