| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 10

Bản tin giao thương số 10 cập nhật các thông tin xuất khẩu nửa cuối tháng 7 năm 2023 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Bản tin gt số 10.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan