| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Chi Lê có nhu cầu nhập khẩu thiết bị bảo hộ lao động

Thương vụ Việt Nam tại Chi Lê xin giới thiệu công ty Inversions Santa Elisa Chi Lê, có nhu cầu nhập khẩu thiết bị bảo hộ lao động phục vụ thị trường Chi Lê.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước có khả năng cung cấp, xin vui lòng liên hệ với khách hàng theo địa chỉ sau đây:

Company Name: Inversions Santa Elisa

Address: Huerfanos 1555, Santigo, Chile

Telephone: (+56-2) 688 5389     

E-mail (s): rjara@apartsantaelisa.cl; santander.alejandro@hotmail.com

Cần nhập khẩu (Import):

Thiết bị bảo hộ lao động: Protection equipments for: Eyes, head, hands (gloves), savety shoes, respiratory protection, Safety harness.

Liên hệ (Contact):

1. Mr. Rodrigo Jara

    Manager of Investments

2. Mr. Alejandro Santander

Mẫu điều tra thông tin chi tiết về doanh nghiệp, xin vui lòng tải hồ sơ tại đường dẫn dưới đây:

Nhấn vào để xem file đính kèm

Thông tin hữu ích khác:

* Doanh nghiệp Chi Lê và Pê-ru có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng khác của Việt Nam, xin vui lòng xem mục Cơ hội giao thươngtại trang tin Thị trường nước ngoài: www.ttnn.vnvà Cục Xúc tiến Thương mại: www.vietrade.gov.vn  hoặc xem tại đây

* Mẫu chào hàng có hướng dẫn chi tiết về cách cập nhật hình ảnh, quy cách hàng hóa, số lượng, cảng xếp hàng và dỡ hàng, xin vui lòng tải tại đây

Thương vụ xin lưu ý các doanh nghiệp trong nước, lần đầu tiên giao dịch nên soạn thư có chữ ký của Giám đốc, đóng dấu gửi qua fax, đồng thời san gửi qua email cho khách hàng.

Khi gửi bản chào hàng cho khách hàng, xin vui lòng c.c cho Thương vụ để đôn đốc và nhắc nhở khách hàng.

Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Chi Lê

Trade Office of Embassy of Vietnam in Chile

In charge for Chilean and Peruvian Market

Add: Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile

Tel: (+56- 2) 232 1135 / (+56- 2) 232 1394

Fax: (+56-2) 334 1159

Email: cl@moit.gov.vn

iPhone mail: vietradeinchile@gmail.com

Website: www.vietradeinchile.gov.vn

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Chile

Nội dung liên quan