| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Công ty của Myanmar cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng và dầu nhờn

Công ty Aung Thein Than Co., Ltd. của Myanmar cần nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng và dầu nhờn từ thị trường Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm có thể liên hệ trực tiếp với công ty hoặc Tham tán Thương mại Việt Nam tại Myanmar.

Địa chỉ liên hệ:

No. 64, Baho Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.

Tel. 0095-1-527074; 0095-1-534346; 0095-1-527203; 0095-1-539732

Mobile: 0095-95015795

Fax: 0095-1-527203

Email: uayetun@gmail.com

Website: www.aungtheinthanmyanmar.com

Người liên hệ: U Aye Tun, Managing Director.

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Nội dung liên quan