| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 04

Bản tin giao thương số 04 cập nhật các thông tin xuất khẩu tháng 4 năm 2024 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

btgtso04-F2.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan