| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 15

Bản tin giao thương số 15 cập nhật các thông tin xuất khẩu nửa đầu tháng 11 năm 2023 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Ban tin gt 15 (1)_compressed.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan