| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tham gia các sự kiện về Xuất nhập khẩu do Bộ Công Thương
phối hợp và tổ chức
Thông tin về các sự kiện được cập nhật thường xuyên từ Bộ Công Thương
 • Hội chợ Thế giới Thực phẩm Ấn Độ 2024
  19/09/2024 9:00
  Hội chợ Thế giới Thực phẩm Ấn Độ 2024
  Hội chợ triển lãm
  Trung tâm triển lãm Pragati Maidan, thủ đô New Delhi, Ấn Độ
  Đơn vị tổ chức: Bộ Công nghiệp Chế biến Thực phẩm Ấn Độ (MoFPI), Chính phủ Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI), các Hội đồng Xúc tiến Thương mại Ấn Độ
 • Hội chợ cà phê thế giới 2024
  27/06/2024 9:00
  Hội chợ cà phê thế giới 2024
  Hội chợ triển lãm
  Trung tâm Hội chợ Bella Center, Copenhagen, Đan Mạch
  Đơn vị tổ chức: Dernmark
 • Hội chợ sản phẩm đồ ăn nhẹ 2024
  19/06/2024 9:00
  Hội chợ sản phẩm đồ ăn nhẹ 2024
  Hội chợ triển lãm
  Trung tâm Hội chợ Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö, Stockholm, Thụy Điển
  Đơn vị tổ chức: Sweden
 • Hội chợ các sản phẩm điện tử 2024
  28/05/2024 9:00
  Hội chợ các sản phẩm điện tử 2024
  Hội chợ triển lãm
  Trung tâm triển lãm NOVA Spektrum AS Messeveien 8, 2004 Lillestrøm, Nauy
  Đơn vị tổ chức: Norway
 • Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
  22/05/2024 9:00
  Hội chợ Công nghiệp châu Âu 2024
  Hội chợ triển lãm
  BST-Rinken⁄Scaniarinken, Genetaleden 1, 151 59 Södertälje, Thụy Điển
  Đơn vị tổ chức: Sweden