| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
15/11/2021
2
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
23/08/2021
3
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
26/01/2021
4
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển
26/01/2021
5
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
27/01/2015
6
Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong
20/01/2015
7
Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan
23/01/2014
8
Thương vụ Việt Nam tại Romania
04/11/2013