| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các doanh nghiệp Đài Loan được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 2022

Để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác giao thương mặt hàng dừa, Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc xin giới thiệu Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 2022 của Đài Loan được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp từ website của Ngân hàng Đài Loan (BOT).

Theo đó, Danh sách các doanh nghiệp được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu dừa năm 2022 này dựa trên kết quả đấu thầu cạnh tranh (Allocation result of WTO Importation Tariff Rate Quota on a competitive basis).

Mặt hàng dừa là một trong những trái cây hiện được Đài Loan áp dụng biện pháp hạn ngạch nhập khẩu sau khi gia nhập WTO. Nhà nhập khẩu muốn nhập khẩu dừa phải xin phép với Cơ quan quản lý Nông nghiệp (COA) Đài Loan và được cơ quan này phê chuẩn. Hàng năm, theo quy định COA tiến hành đấu giá quyền nhập khẩu các mặt hàng được quản lý theo chính sách nhập khẩu bằng hạn ngạch, trong đó có mặt hàng dừa và năm tùy theo tình hình nhập khẩu, COA sẽ tiến hành từ 01-04 lần (phiên) đấu giá quyền nhập khẩu. Theo cam kết gia nhập WTO, lượng hạn ngạch Đài Loan cho phép hàng năm nhập khẩu là 10.000 tấn dừa có vỏ (tương đương 22% thị phần của Đài Loan).

Thông tin cơ bản về doanh nghiệp được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc trích từ nguồn: Website Tư liệu thương mại Đài Loan (台灣國貿資料網).

Quý độc giả và doanh nghiệp quan tâm xin xem chi tiết tại phụ lục đính kèm!

2022 DS DN quota dua.pdf

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc)