| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu
STT Nội dung Tác giả Ngày đăng
1
Thương vụ Việt Nam tại Israel
30/11/2022
2
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
3
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
11/11/2022
4
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria
01/09/2021
5
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
23/08/2021
6
23/08/2021
7
23/08/2021
8
Thương vụ Việt Nam tại Áo
23/08/2021