| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Thông tin nhà nhập khẩu

Danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu của Israel

Thương vụ giới thiệu danh sách các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu của Israel đang cần tìm đối tác, nhà cung cấp, đại lý của Việt Nam.

Doanh nghiệp quan tâm, xem chi tiết tại file đính kèm.

List of Israel companies_November_2022.docx

Thương vụ Việt Nam tại Israel