| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Tình hình nhập khẩu nông sản của Đài Loan năm 2023

Theo thống kê của cơ quan quản lý nông nghiệp Đài Loan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông sản của Đài Loan năm 2023 đạt 23,69 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 4,89 tỷ USD, giảm 7,6% so với năm 2022, còn kim ngạch nhập khẩu đạt 18,8 tỷ USD cũng giảm 8,3% so với năm 2022. Đài Loan nhập siêu 13,9 tỷ USD các mặt hàng nông sản trong năm 2023.

(Các đối tác cung ứng nông sản chính cho Đài Loan năm 2023)

Về thị trường cung ứng hàng nông sản cho Đài Loan, thống kê của phía Đài Loan cho thấy, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu nông sản lớn nhất của Đài Loan năm 2023 với tổng kim ngạch đạt 3,94 tỷ USD. Các đối tác kế tiếp lần lượt là Brazil (1,73 tỷ USD), Trung Quốc (1,33 tỷ USD), Nhật Bản (1,02 tỷ USD), New Zealand (987,54 triệu USD), Thái Lan (906,45 triệu USD), Úc (872,22 triệu USD), Anh (759,67 triệu USD) vv.

Về mặt hàng nhập khẩu, các sản phẩm từ ngũ cốc có kim ngạch lớn nhất, chiếm 13,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Kế đến là thịt gia súc, gia cầm (10,9%), Hạt và bột ép dầu (8,8%), Rượu các loại (8,7%), Các mặt hàng nông sản canh tác khác (7,2%) vv...

TOP 20 nhóm mặt hàng nông sản Đài Loan nhập khẩu năm 2023

Cũng theo thống kê của phía Đài Loan, Việt Nam là đối tác cung ứng hàng nông sản lớn thứ 9 cho Đài Loan với kim ngạch xuất khẩu sang đảo này trong năm 2023 đạt 613,91 triệu USD, giảm 7,79% so với năm 2022, trong khi kim ngạch xuất khẩu nông sản của Đài Loan sang chỉ đạt 300,54 triệu USD, giảm 14,33% so với năm 2022.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan