| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

HIỆP HỘI CÁC NHÀ THU MUA ÁO

- Austrian federation of purchasing

 

Địa chỉ: Rockhgase 6 P.O.Box 131  

             A- 1014 VIENNA

Tel:  (431) 533863656

Fax: (431) 533863636

Email:    bibiane.sibera@opwz.com                 

Website: http://www.opwz.com

Người liên hệ: Ms. Bibiane Sibera

Sản phẩm: ALL                   

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan