| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC

- United Nations Industrials Development Organization (UNIDO)

 

Địa chỉ: P.O.Box 300  

            A-1400 VIENNA, AUSTRIA

Tel:  (00431) 260263666

Fax: (00431) 260266802

Email:    grobyn@uinido.org                  

Website: http://www.uinido.org                   

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan