| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp tại Hồng Kông tìm cơ hội nhập khẩu thịt cá sấu đông lạnh

Công ty TNHH King Asia Marine Products là công ty nhập khẩu thịt cá sấu đông lạnh tại các thị trường Thái Lan, Nam Phi, Zambia, Zimbadwe. Hiện tại, công ty có nhu cầu tìm hiểu để nhập khẩu thịt cá sấu đông lạnh từ Việt Nam.

Công ty Việt Nam có nguồn hàng và có nhu cầu xuất khẩu đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty:

KING ASIA MARINE PRODUCTS CO. LTD.

SHOP B, G/F, SUNVIEW INDUSTRIAL BUILDING

3 ON YIP STREET, CHAI WAN, HONG KONG

TEL: 852-2505-7607  FAX: 852-2505-7219

CEL: 852-9276-2928

CONTACT PERSON: MR. AUBREY SZE

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

Nội dung liên quan