| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Doanh nghiệp Hồng Kông muốn nhập khẩu cát cho sân golf

Doanh nghiệp Hồng Kông muốn nhập khẩu cát cho sân golf.

Yêu cầu cụ thể như sau:

1) Bunker Sand

- Bagged Silica Bunker Sand (160 bags)

- 1 metric ton per bag

- Delivery by 2 shipment : 80 bags in Oct 2016, and 80 bags in Nov 2016

- Bagged silica bunker sand specification:

2.00mm <1.20%

1.00mm 11.00%(+/- 3%)

0.50mm 41.00%(+/- 5%)

0.25mm 36.00%(+/- 5%)

0.15mm 9.30%(/+- 3%)

 

2) Screen River Sand

- 2,400m3 in Total

- 1st delivery of 1,200m3 river sand ASAP; The 2nd delivery of 1,200m3 river sand in Dec 2016

- Sieved river sand specification:

2.00mm <0.10%

1.00mm 6.00% (+/- 3%)

0.50mm 28.00%(+/- 5%)

0.25mm 46.50%(+/- 5%)

0.15mm 18.00%(+/- 3%)


Doanh nghiệp quan tâm đề nghị liên hệ:

Ông Kent Chen./.Purchasing Manager
The Jockey Club Kau Sai Chau Public Golf Course Limited

P.O. Box 88, Sai Kung Post Office
New Territories, Hong Kong
Direct Line: (852) 2791 3353
Fax: (852) 2792 0982
E-mail: kent.chen@kscgolf.org.hk
Company website: www.kscgolf.org.hk

Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

Nội dung liên quan