| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Infographic

5 tháng năm 2024: Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 16,6%

Hà Nội (TTXVN 29⁄5) 5 tháng năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu tăng 15,2%; nhập khẩu tăng 18,2%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,01 tỷ USD.

TTXVN

Nội dung liên quan