| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Pháp 5T/2021 (Cập nhật theo số liệu HQ Pháp)

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 5 tháng năm 2021 đạt hơn 2,21 tỷeuro, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020 (1,92 tỷ euro)

 (Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 5 tháng năm 2021 đạt hơn 2,21 tỷeuro, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2020 (1,92 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 484,7 triệu euro (tăng 33,3% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 392,6 triệu euro (giảm 6,0% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 145,9 triệu euro (tăng 14,2% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 108,8 triệu euro (tăng 17,9% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 98 triệu euro (tăng 5,6% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 65,6 triệu euro (giảm 0,6% so cùng kỳ), (7) đồ gỗ nội thất đạt 58,5 triệu euro (tăng 20,8% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng mạnh nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 3 nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Phá

(5 tháng năm 2021)

Đơn vị: nghìn Euro

TT

MÔ TẢ

5T.2020

5T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

1 929 509

2 214 431

14,8

1

1520 – Giầy dép                                                                                                                                          

363 725

484 696

33,3

2

2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                         

417 545

392 610

-6,0

3

1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                               

127 808

145 898

14,2

4

1414 – Quần áo lót                                                                                                                                   

92 310

108 832

17,9

5

2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                            

92 855

98 038

5,6

6

1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                   

65 972

65 584

-0,6

7

3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                         

48 443

58 528

20,8

8

1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng

58 856

56 593

-3,8

9

2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                           

29 259

56 264

92,3

10

3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                            

41 560

52 780

27,0

11

2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)             

45 110

43 241

-4,1

12

1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản

28 702

35 902

25,1

13

1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                       

70 214

33 508

-52,3

14

2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                         

23 993

33 033

37,7

15

1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                           

34 282

32 873

-4,1

16

2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                 

17 052

30 379

78,2

17

1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                             

23 783

29 997

26,1

18

2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế

15 573

24 418

56,8

19

3212 – Đồ trang sức                                                                                                                    

9 866

17 394

76,3

20

2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                     

15 620

17 100

9,5

Nguồn: Hải quan Pháp

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 5 tháng năm 2021 đạt 507,2 triệu euro, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2020 (380,5 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 96,9 triệu euro (giảm 19,8% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 88,5 triệu euro (tăng 1257,5% so với cùng kỳ), (3) Nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 35,9 triệu euro (tăng 107,4% so với cùng kỳ), (4) nhôm tấm đạt 13,5 triệu euro (tăng 35%) so với cùng kỳ), (5) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 13,1 triệu euro (tăng 62,3% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 5 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh, sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp

(5 tháng năm 2021)

                                                         Đơn vị: Nghìn Euro

 TT

MÔ TẢ

5T.2020

5T.2021

Tăng/Giảm (%)

 

Tổng

380 551

507 210

33,3

1

2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                       

120 813

96 925

-19,8

2

3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                            

6 520

88 511

1257,5

3

2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                 

17 353

35 985

107,4

4

2432 - Nhôm tấm                                                                                                                         

10 063

13 583

35,0

5

1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                              

8 110

13 159

62,3

6

2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                             

5 756

10 099

75,5

7

1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                    

3 601

9 184

155,0

8

2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                             

5 778

9 120

57,8

9

1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                        

5 786

7 335

26,8

10

2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                      

7 260

7 324

0,9

11

1102 - Rượu vang                                                                                                                                     

3 273

7 061

115,7

12

3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                           

6 119

6 277

2,6

13

1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                 

3 234

5 431

67,9

14

0220 - Gỗ thô                                                                                                                                      

6 770

5 371

-20,7

15

1106 - Malt bia                                                                                                                                                    

6 968

5 129

-26,4

16

2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển

5 355

4 837

-9,7

17

2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                            

3 292

4 744

44,1

18

1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    

3 536

4 262

20,5

19

2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                   

5 279

4 065

-23,0

20

2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                          

5 015

4 035

-19,5

  Nguồn: Hải quan Pháp

Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Nội dung liên quan

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 02 năm 2024
Kim ngạch xuất khẩu - 01/04/2024
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 01 năm 2024
Kim ngạch xuất khẩu - 04/03/2024