| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 08

Bản tin giao thương số 08 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu nửa đầu tháng 6 năm 2023,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

bản tin gt số 08.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan