| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 12

Bản tin giao thương số 12 cập nhật các thông tin xuất khẩu nửa đầu tháng 9 năm 2023 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

bản tin gt số 12.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan