| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Mời tham dự Phiên kết nối giao thương trực tuyến Việt Nam-Indonesia

Để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam tiếp cận, thâm nhập thị trường Indonesia, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia tổ chức Phiên kết nối giao thương trực tuyến nhóm hàng: Nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp tiêu dùng.

 1.Thời gian: Thứ ba, ngày 26/10/2021 (Bắt đầu từ 10h00)

 2.Phương thức, Địa điểm: Trực tuyến (nền tảng Zoom) tại các đầu cầu Việt Nam và Indonesia

 3.Ngành hàng: Nông sản, thực phẩm và hàng công nghiệp tiêu dùng

 4.Chi phí tham dự: Miễn phí

 5.Đăng ký tham dự: Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, xin vui lòng đăng ký với Thương vụ Việt Nam tại Indonesia (Email: id@moit.gov.vn; Mobile/Whatsaap: +62.812-8002-3848). Mẫu đăng ký tham gia (gửi kèm link) xin vui lòng gửi trước 22/10/2021. Chương trình chi tiết và link phiên họp giao thương sẽ được gửi tới doanh nghiệp sau khi nhận được đăng ký tham dự. Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Nội dung liên quan