| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Cơ hội giao thương

Một công ty Anh cần tìm nhà cung cấp hạt tiêu

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng xin liên hệ:

Gerald McDonald & Company Limited
Cranes Farm Road
Basildon
Essex, SS14 3GT

Telephone: (+44) 01268 244900 
Fax: (+44) 01268 244910

http://www.geraldmcdonald.com

 

Người liên hệ: Maxim McDonald
Email: maxim.mcdonald@geraldmcdonald.com

 

 

Thương vụ Việt Nam tại Anh

Nội dung liên quan