| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch trong 10 tháng năm 2021

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt khoảng 480,5 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Đan Mạch đạt khoảng 280,97 triệu USD, tăng 17,9%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Đan Mạch đạt 199,53 triệu USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 10 tháng năm 2021

Việt Nam nhập khẩu từ Đan Mạch10 tháng năm 2021

Nội dung liên quan