| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 01

Bản tin giao thương số 01 cập nhật các thông tin xuất khẩu nửa đầu tháng 1 năm 2024 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Btgt so 1 2024.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan