| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

Cập nhật địa chỉ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp

Cập nhật địa chỉ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp.

Địa chỉ hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp (cập nhật):

1/ Liên đoàn Doanh nghiệp Tây Ban Nha (CEOE):

Ban phụ trách quan hệ quốc tế /CEOE Internacional

Tel. +34 915 663 442/ 915 663 400

Diego de León, 50. 28006 Madrid

Email: ceoe@ceoe.es

https://www.ceoe.es

Internacional|CEOE

2/ Cục Xúc tiến Thương mại, Kinh doanh và Đầu tư Tây Ban Nha (ICEX):

ICEX España Exportación e Inversiones

3/ Tìm kiếm thông tin về xác minh doanh nghiệp Tây Ban Nha:

REGISTERED COMPANIES (rmc.es) – dịch vụ trả phí thông tin tìm kiếm

Directorio de empresas y profesionales de España - Empresite (eleconomista.es) – dịch vụ tìm kiếm miễn phí

Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha

Nội dung liên quan