| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 08

Bản tin giao thương số 08 cập nhật các thông tin xuất khẩu từ ngày 6/5 đến 12/5/2022 do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp để doanh nghiệp tham khảo.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

bantin vne_08.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan