| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 18

Bản tin giao thương số 18, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 20/10 đến 27/10/2022,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

bantinvne_18.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan