| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Biểu thuế nhập khẩu

Tra cứu thuế nhập khẩu các nước Algeria, Gambia, Mali, Niger, Senegal và Tunisia

Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu website hải quan của các thị trường phụ trách để các doanh nghiệp trong nước quan tâm tham khảo.

Algeria: Website của Tổng cục Hải quan Algeria hướng dẫn tra cứu online các mặt hàng, mã HS. Doanh nghiệp có thể đánh tên sản phẩm (tiếng Pháp) hoặc mã HS theo đường link sau:

https://douane.gov.dz/spip.php?page=tarif_douanier

Tunisia: Website của Hải quan Tunisia: https://www.douane.gov.tn/consultation-tarif-2/

Senegal, Mali, Niger và Gambia đều là thành viên của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) gồm 15 nước. Cộng đồng này áp dụng biểu thuế quan chung chủ yếu dựa trên 4 tỷ suất thuế là 0%, 5%, 10% và 20%.

Để tìm hiểu thêm về biểu thuế hải quan của từng quốc gia Tây Phi nói trên, doanh nghiệp có thể tham khảo website của:

Tổng cục Hải quan Senegal : https://www.douanes.sn/

Tổng cục Hải quan Mali : https://douanes.gouv.ml/

Tổng cục Hải quan Niger : http://www.douanes.gouv.ne/web/

Tổng cục Hải quan Gambia : http://www.gra.gm

Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nội dung liên quan