| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Bản tin giao thương số 01

Bản tin giao thương số 01, do Cổng thông tin Vietnamexport tổng hợp thông tin xuất khẩu từ 31/1 đến 9/2/2023,để doanh nghiệp tham khảo.

Bản tin dưới dạng file PDF.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

BẢN TIN GIAO THƯƠNG SỐ 01.pdf

Vietnamexport

Nội dung liên quan