| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 8/2022

Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với các đối tác chính trong tháng 8/2022.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo xem chi tiết tại file đính kèm.

XNK của Nhật T8.2022.xlsx

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Nội dung liên quan