| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 8/2022
Kim ngạch xuất khẩu - 17/10/2022
Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với các đối tác chính trong tháng 8/2022.
{title}
Tin khác
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 5/2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 20/06/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu của Nhật Bản với các đối tác chính trong tháng 5/2022
 • Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt - Nhật 5 tháng đầu năm 2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 20/06/2022
  Dựa trên số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổng hợp số liệu kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm 2022.
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 4 năm 2022
  Kim ngạch xuất khẩu - 24/05/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 4 năm 2022 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân ...
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 12 năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 25/01/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 12 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân ...
 • Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2021
  Kim ngạch xuất khẩu - 25/01/2022
  Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu ...
Sự kiện
Hội chợ sản phẩm đồ ăn nhẹ 2024
19/06/2024 9:00
Hội chợ sản phẩm đồ ăn nhẹ 2024
Hội chợ triển lãm
Trung tâm Hội chợ Stockholmsmässan, Mässvägen 1, 125 30 Älvsjö, Stockholm, Thụy Điển
Đơn vị tổ chức: Sweden