| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Oman
MOT
28/04/2008
02
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Pakistan
MOT
28/04/2008
03
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Rumani
MOT
28/04/2008
04
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Xinh-ga-po
MOT
28/04/2008
05
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Thụy sỹ
MOT
28/04/2008
06
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ
MOT
28/04/2008
07
Điểm lại tình hình kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và triển vọng trong thời gian tới
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
28/04/2008
08
Hiệp định Thương mại Việt Nam - Myanmar
MOT
28/04/2008