| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Argentina (Kiêm nhiệm Uruguay, Paraguay)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Manuel Ugarte 3792, C.P, Buenos Aires, Argentina
Điện thoại: +54 11 4706 1992
Email: argentina@moit.gov.vn; ar.vietrade@gmail.com
Fax: +54 11 4706 1992
Tham tán Ngô Mạnh Khôi
Địa chỉ: Ciudad de la Paz, 1965, 3C, 1428, Belgrano, Buenos Aires
Điện thoại: +54 911 62905453
Email: ar@moit.gov.vn
Bí thư thứ ba