| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Canada
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada
Điện thoại: (613)715 9683/96
Email: ca@moit.gov.vn; vinatrade@rogers.com
Fax: (613)715 9482
Tham tán Đỗ Thị Thu Hương
Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada
Điện thoại: (+1)6137159683
Email: ca@moit.gov.vn