| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Campuchia
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 67 Samdech Pan Avenue (214), Phnom Penh, Cambodia
Điện thoại: (+855) 12 831 92
Email: kh@moit.gov.vn
Fax: (+855) 23 217 88