| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Kuwait (kiêm nhiệm Oman, Qatar)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Block 10, Street 19, Villa 96, Jabriya, Kuwait
Điện thoại: +965 25351593
Email: kw@moit.gov.vn
Fax: + 965 25351592
Tham tán Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Block 10, Street 2, Building 115, Apartment 9, Salwa, Kuwait
Điện thoại: +965 25351593
Email: kw@moit.gov.vn
Phụ trách Thương Vụ, Bí Thư Thứ Hai