| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Pháp (Kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Monaco, Andorra, Cộng hòa Trung Phi)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France
Điện thoại: (+33) 1 46 24 85
Email: fr@moit.gov.vn
Fax: (+33) 1 46 24 12
Tham tán Vũ Anh Sơn
Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France
Điện thoại: (331) 46248577
Email: fr@moit.gov.vn
Bí thư thứ hai