| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi (kiêm nhiệm Namibia, Zimbabwe, Botswana, Vương quốc Lesotho, Vương quốc Swaziland, Mozambique)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa
Điện thoại: (+27) 12 346 808
Email: za@moit.gov.vn
Fax: (+27) 12 346 850
Đào Mạnh Đức
Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa
Điện thoại: +27 12 346 8083
Email: za@moit.gov.vn
Bí thư Phụ trách Thương vụ