| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc 2, 2do, Izq, 28046, Madrid, Spain
Điện thoại: (+34) 91 345 05
Email: espa@moit.gov.vn
Fax:
Tham tán Vũ Chiến Thắng
Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc 2, 2 Piso, Izq, 28046, Madrid
Điện thoại: +34 913450519
Email: espa@moit.gov.vn