| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương Vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines (Kiêm nhiệm Cộng hòa Palau)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str, Malate District, Manila, Philippines
Điện thoại: +63 998 558 6169
Email: ph@moit.gov.vn
Fax:
Tham tán Phùng Văn Thành
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo Str., Malate, Metro Manila
Điện thoại: +63 939 139 5218
Email: ThanhPV@moit.gov.vn