| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., Suite 501 Washington, D.C., 20036 USA
Điện thoại: (202) 463-9425,
Email: vinatrade@vietnam-ustrade.org
Fax: (202) 463-9439
Trưởng chi nhánh Nguyễn Mạnh Quyền
Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA
Điện thoại: 713-850-1233
Email: quyennm@moit.gov.vn
Chi nhánhThương vụ Việt Nam tại Houston
Trần Ngọc Diệp
Địa chỉ: 1730 M Street, N.W., Suite 501 Washington, D.C., 20036 USA
Điện thoại: 0243934762080
Email: dieptn@vietrade.gov.vn
Bí thư thứ nhất
Trần Minh Thắng
Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94 121
Điện thoại: (415) 990 2636
Email: thangtm@gmail.com
Trưởng chi nhánh Thương vụ tại San Francisco
Tham tán Đỗ Ngọc Hưng
Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA
Điện thoại: (01) 2024639425
Email: us@moit.gov.vn
Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: 580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA
Điện thoại: 212 868 2686/212
Email: vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
Trưởng đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York