| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Anh (Kiêm nhiệm Ireland)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: F 23, Bullingham Mansions Pitt Street
Điện thoại: (+44) 207 207 98
Email: uk@moit.gov.vn
Fax: (+44) 20 3524 17
Tham tán Nguyễn Cảnh Cường
Địa chỉ: F1, 196 Queens Gate, City of Westminster, London SW7 5EU
Điện thoại: +44 (0)20 7225 0
Email: uk@moit.gov.vn