| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Romania (Kiêm nhiệm Serbia, Montenegro, Albania)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr.3A, Sector 1, Bucuresti – Romania
Điện thoại: +40 31 100 7613
Email: ro@moit.gov.vn
Fax:
Tham tán Phạm Thị Thu Hà
Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr.3A, Sector 1, Bucuresti – Romania
Điện thoại: (402)121-13738
Email: hapth@moit.gov.vn
Tham tán Hoàng Anh Dũng
Địa chỉ: Strada General Alexandru Cernat nr. 3A, sector 1, Bucuresti - Romania
Điện thoại: (402)121-13738
Email: ro@moit.gov.vn