| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Panama (Kiêm nhiệm Costa Rica, Dominica)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: St. George Bank, esquina 50 y 53 este, piso2, Ciudad de Panama, Panama
Điện thoại: +507 2642551
Email: pa@moit.gov.vn
Fax:
Tham tán Lưu Vạn Khang
Địa chỉ: St. Georges Bank, esquina 50 y 53 este, piso2, Ciudad de Panama, Panama
Điện thoại: +507 2642551/ +5
Email: pa@moit.gov.vn