| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU (Kiêm nhiệm Luxembourg, Ủy ban châu Âu)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16,1180 Uccle - Brussels, Belgium
Điện thoại: +32 23 11 89 76;
Email: quantn@moit.gov.vn, be@moit.gov.vn
Fax: (+32)2 347 0335
Tham tán Trần Ngọc Quân
Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16, 1180 UCCLE Bruxelles - Belgium
Điện thoại: (322)3118976
Email: be@moit.gov.vn
Công sứ