| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Venezuela (Kiêm nhiệm Colombia, Grenada, Barbados, Saint Vincent và Grenadines)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Edificio “Parque Jahn”, Apto. 3 C, Av. Alfredo Jahn entre 3ra.y 4ta.transversal, Urb.: Los Palos Grandes, Chacao, Caracas
Điện thoại: (58) (212) 284 0
Email: phongkt@moit.gov.vn; ktphong172@gmail.com
Fax: +58.212.2647324
Tùy viên Khổng Thanh Phong
Địa chỉ: Quinta el Cigarral, 6ta Avenida entre 8va y 9na Transversal, Altamira, Chacao, Caracas
Điện thoại: +58 212 6357402
Email: ve@moit.gov.vn